Description

EV BERGAMOT
CHIẾT XUẤT CAM BERGAMOT
 Thảo dược quý từ miền nam nước Ý
Giải Pháp tốt nhất
Hạ Mỡ Máu
Một Cách Tự Nhiên
và An Toàn
Chứng minh lâm sàng sau 30 ngày bệnh nhân rối loạn mỡ máu
Giảm đồng thời 3 chỉ số mỡ xấu:
  •   *CHOLESTEROL TOÀN PHẦN
  •   *TRIGLYCERIDE
  •   *LDL-CHOLESTEROL (mỡ xấu)
  •   *GIA TĂNG HDL (mỡ tốt)
  •   *QUÂN BÌNH ĐƯỜNG HUYẾT
  •   *Hỗ Trợ Sức Khỏe Tim Mạch
Cam BERGAMOT được tiêu chuẩn hóa
chứa hơn 38% flavonoid
Gồm có: Naringin, neohesperidin
neoeriocitrin, 1% melitidin
và 2% brutieridin
Best Solution  To Lower Bad Cholesterol Safe & Naturally
EV Bergamot extract
Clinically proven to reduce LDL Tryglicerides, Cholesterol, Blood Glucose while Increasing HDL and Support Cardiovasular Health in Dyslipidemic Patients After 30 Days