Mua mỹ phẩm từ EVPRINCESSCREAMS.COM
Hàng sẽ được gửi từ TRUNG TÂM THẨM MỸ BÍCH LIÊN SKINCARE
Nơi chính gốc kho hàng công ty DƯỢC MỸ PHẨM EV PRINCESS COSMETICS phân phối các sản phẩm cho các đại lý và khách hàng mua lẽ khắp nơi trên toàn cầu.

Here at our EV Princess main warehouse we distribute to our Whole Sellers & retail customers Worldwide

Thu Nga
Phone cell (408) 509- 4480

Location 1
Phone: (408) 275-9620
Bích Liên SkinCare
979 Story Rd. Suite 7060
San Jose, CA 95122

Location 2
Phone: (408) 360-9620
2877 Senter Rd.
San Jose, CA 95111